پرندیس

03132733370

تور 16 روزه اسپانیا

3 شب بارسلون،1 شب زاراگوزا

پرندیس در این تور چه خدماتی ارائه میدهد

بلیط رفت و برگشت هواپیما
گشت شهری
تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
خدمات ویزای شنگن

چه شهرهایی میبینیم؟

3شب بارسلون
1شب زاراگوزا
بیلبائو 2شب
مادرید 3شب
مالاگا 3 شب
لیسبون3 شب

از چه مکان هایی بازدید میکنیم؟

گشت شهری بارسلون
گشت شهری زاراگوز
گشت شهری بلبائو
گشت شهری مادرید
گشت شهری کاخ الحمرا در مسیر مالاگا
گشت شهری مالاگا
گشت شهری سویل در مسیر لیسبون
گشت شهری لیسبون
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • استراحت در هتل
روز اول
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری بارسلون
روز دوم و سوم
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری زاراگوزا
روز چهارم
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری بلبائو
روز ششم
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری مادرید
روز هشتم و نهم
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری کاخ الحمرا در مسیر مالاگا
روز دهم
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری مالاگا
روز یازدهم
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری سویل در مسیر لیسبون
روز سیزدهم
تور 16 روزه اسپانیا

 

  • گشت شهری لیسبون
روز چهاردهم و پانزدهم