پرندیس

03132733370

تور کانادا 19 روزه

3شب کلگری- بنف،5 شب ونکوور- 3شب مونترال

پرندیس در این تور چه خدماتی ارائه میدهد

بلیط رفت و برگشت هواپیما
گشت شهری
تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
خدمات ویزای شنگن

چه شهرهایی میبینیم؟

3شب کلگری- بنف
5 شب ونکوور
3شب مونترال
2شب اتاوا
2شب نیاگارا
3شب تورنتو

از چه مکان هایی بازدید میکنیم؟

گشت شهری بنف
گشت شهری ونکوور
گشت تمام روز شهری مونترال
گشت تمام روز شهری کبک سیتی
گشت تمام روز اتاوا
گشت هزار جزیره
گشت آبشار نیاگارا به همراه قایق سواری
گشت تمام روز تورنتو
تور کانادا 19 روزه
 • استراحت در هتل
روز اول
تور کانادا 19 روزه

 

 

 

 

 

 • یک روز گشت شهری بنف
 • دو روز گشت شهری ونکوور
 • گشت تمام روز شهری مونترال
 • گشت تمام روز شهری کبک سیتی
 • گشت تمام روز اتاوا پایتخت کانادا
 • گشت هزار جزیره
 • گشت آبشار نیاگارا به همراه قایق سواری
 • گشت تمام روز تورنتو
روز دوم تا پنجم
تور کانادا 19 روزه

 

 

 

 

 

 • یک روز گشت شهری بنف
 • دو روز گشت شهری ونکوور
 • گشت تمام روز شهری مونترال
 • گشت تمام روز شهری کبک سیتی
 • گشت تمام روز اتاوا پایتخت کانادا
 • گشت هزار جزیره
 • گشت آبشار نیاگارا به همراه قایق سواری
 • گشت تمام روز تورنتو
روزششم تا یازدهم
تور کانادا 19 روزه

 

 

 

 

 

 • یک روز گشت شهری بنف
 • دو روز گشت شهری ونکوور
 • گشت تمام روز شهری مونترال
 • گشت تمام روز شهری کبک سیتی
 • گشت تمام روز اتاوا پایتخت کانادا
 • گشت هزار جزیره
 • گشت آبشار نیاگارا به همراه قایق سواری
 • گشت تمام روز تورنتو
روزیازدهم تاهجدهم