پرندیس

03132733370

تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی

4شب پاریس،2شب بوردو ،3شب بارسلون، 1شب کشتی

پرندیس در این تور چه خدماتی ارائه میدهد

بلیط رفت و برگشت هواپیما
گشت شهری
تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
خدمات ویزای شنگن

چه شهرهایی میبینیم؟

4شب پاریس
2شب بوردو
3شب بارسلون
1شب کشتی
3شب رم
1شب فلورانس
2شب ونیز

از چه مکان هایی بازدید میکنیم؟

گشت پاریس
گشت شهری بوردو
گشت شهری بارسلون
گشت شهری رم
گشت شهری فلورانس
گشت شهری ونیز
تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی
  • استراحت در هتل
روز اول
تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی
  • گشت پاریس
روز دوم تا چهارم
تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی
  • گشت شهری بوردو
روز ششم
تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی
  • گشت شهری بارسلون
روز هشتم و نهم
تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی
  • گشت شهری رم
روز دوازدهم و سیزدهم
تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی
  • گشت شهری فلورانس
روز چهاردهم
تور فرانسه، اسپانیا، ایتالیا 17 روزه- زمینی
  • گشت شهری ونیز
روز شانزدهم