پرندیس

03132733370

تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی

زوریخ 3شب،لوگانو2شب، نیس3شب،بارسلون

پرندیس در این تور چه خدماتی ارائه میدهد

بلیط رفت و برگشت هواپیما
گشت شهری
تورلیدر فارسی زبان و راهنمای محلی
اقامت در هتل 4 ستاره با صبحانه
ترانسفر فرودگاهی
خدمات ویزای شنگن

چه شهرهایی میبینیم؟

زوریخ 3شب
لوگانو2شب
نیس3شب
بارسلون3شب
کشتی 1شب
رم3شب
کشتی 1 شب
آتن3شب

از چه مکان هایی بازدید میکنیم؟

گشت شهری زوریخ
گشت شهری لوگانو
گشت شهری نیس
گشت شهری بارسلون
گشت شهری رم
گشت شهری آتن
تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی
  • استراحت در هتل
روز اول
تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی
  • گشت شهری زوریخ
روز دوم و سوم
تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی
  • گشت شهری لوگانو
روز پنجم
تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی
  • گشت شهری نیس
روز هفتم و هشتم
تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی
  • گشت شهری بارسلون
روز دهم و یازدهم
تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی
  • گشت شهری رم
روز چهاردهم و پانزدهم
تور سوئیس، فرانسه، اسپانیا، کشتی،ایتالیا،یونان 20 روزه- زمینی
  • گشت شهری آتن
روز هجدهم و نوزدهم