متن سربرگ خود را وارد کنید

کپی تقاضای روادید
کپی تقاضای روادید پس از بارگذاری در سایت اینترنتی روادید هند آدرس سایت : https://indianvisaonline.gov.in/
اصل و کپی گذرنامه
اصل و کپی گذرنامه شامل تمام صفحاتی که دارای روادید یا مهر ورود هستند.
2 قطعه عکس
2 قطعه عکس 5 * 5 رنگی و جدید
کپی بلیط رفت و برگشت
کپی بلیط رفت و برگشت هوایی)بلیت رزرو شده(
کپی شناسنامه
کپی شناسنامه تمام صفحات
در صورتی که متقاضی قبال در هند دانشجو بوده است، مدارک دانشجویی خود رابه همراه داشته باشد
کارت ملی
پاسپورت های قدیمی