متن سربرگ خود را وارد کنید

مدارک عمومی
اصل گذرنامه ایی که حاوی دو صفحه خالی باشد و کلی صفحه مشخصات گذرنامه
پرسشنامه امنیتی
پرسشنامه امنیتی تکمیل و امضاء شده که در صفحه ی آخر درخواست آمده است
بیمه مسافرتی
مدرک مبنی بر وجود بیمه مسافرتی )به بخش پرسش های متداول در وبسایت سفارت به آدرس www.tehrandiplo.de رجوع کنید به همراه کپی
ویزاهای درخواست کننده
کپی همه ویزاهای درخواست کننده در 5 سال گذشته همراه با مهر
فهرست مدارکی که متقاضیان ویزا در ایران باید ارائه دهند
1 - تأییدیه سفر 2 - بلیط هواپیما و یا رزرو پرواز 3 - مدارکی در خصوص محل اقامت و تأمین هزینه های زندگی در طول سفر سفرها در کشورهای عضو شنگن 4 - رزرو هتل و یا تأی یدیه محل اقامت و یا تأییدیه ی تقبل هزینه ها توسط دعوت کننده/اعزام کننده و یا شخص حقیقی از طریق ارائه اصل و کپی دعوتنامه رسمی تعهدنامه ی دعوت کننده و یا شخص ثالث که در زمان ارائه ی درخواست، قدیمی تر از شش ماه نباشد رجوع شود به پرسش های متداول
پرینت تراکنش های بانکی
پرینت تراکنش های بانکی سه ماه گذشته حساب بانکی نزد بانک ایرانی به حروف و ارقام التین - مدارک دیگری مبنی بر تمکن مالی برای تأمین هزینه های سفر کارت های اعتباری بین المللی نسخه ی اصل به همراه مهر بانگ و یا چک های مسافرتی و غیره
ثبات اقتصادی اجتماعی
مدارکی مبنی بر ثبات اقتصادی اجتماعی )که بر اساس آن بتوان قضاوت کرد، آیا متقاضی قصد دارد خاک کشورهای عضو شنگن را پیش از اتمام دورهی ویزا درخواستی ترک کند یا خیر
کلیدی متقاضیان
بریت تراکنش های بانکی سه ماه گذشته حساب بانکی نزد بانک ایرانی به حروف و ارقام الئین و در صورت وجود: سند ملک در ایران پرینت تراکنش هایی که در نزدیکی تاریخ ارائه درخواست افزایش شدید موجودی را نشان دهند. در صورت عدم توضیح قانع کننده در خصوص منبع پول، نشانه ی وابستگی اقتصادی محسوب نمی شود، زیرا فرض بر این خواهد بود که این افزایش ناگهانی، تنها مربوط به وام می باشد
کلیه متقاضیان
شناسنامه مدرک شناسایی جهت نشان دادن وابستگی خانوادگی
کارمندان دولت
گواهی انتساب به خدمت و یا گواهی کار و آخرین فیش حقوقی
کارمند/کارگر
گواهی کار و یا آخرین قرارداد کاری به همراه فیش های حقوقی سه ماه گذشته، گواهی تامین بیمه اجتماعی و خدمات درمانی و یا مدارک مشابه و یا در صورت عدم وجود این مدارک: گواهی کارفرما
شرکت دار
گواهی ثبت شرکت یا فعالیت (به عنوان مثال پروانه کسب و یا گواهی اداره ثبت شرکتها) و گواهی عضویت در بیمه ی تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و یا مدارک مشابه
میران و یا سهام دارن شرکتهای ایرانی
معرفی نامه ی امضا شده توسط نماینده رسمی جهت تأیید سمت درخواست کننده، گواهی ثبت شرکت در ایران بطور مثال آگهی روزنامه رسمی در صورت عدم وجود ثبت در روزنامه رسمی: گواهی انتساب به خدمت در شرکت
هنرمندان
گواهی عضویت در یک انجمن هنری )مثلا انجمن سینما، عكسان و غیره( و ایا مدرکی مبنی بر انجام فعالیت هنری )نمایشگاه، فستیوال و غیره( و گواهی بیمه تامین اجتماعی
بازنشستگان
گواهی دریافت حقوق بازنشستگی
دانش آموزان دانشجویان و افرادی که به سن قانونی نرسیده اند
گواهی موقعیت اجتماعی و یا گواهی شغلی والدین و در صورت وجود: گواهی اشتغال به تحصیل در مدرسه و یا کارت دانشجویی
بیکاران
گواهی موقعیت اقتصادی اجتماعی متل گواهی ازدواج، شناسنامه، شجره نامه، اسناد ملکی
مدارک مرتبط با هدف از سف
1 - سفرهای توریستی 2 - مسیر سفر مثل تغدیه ی رزرو برای سفرهای برنامه ریزی شده و یا بلیط ها 3 - رزرو هتل با سایر مدارک مربوط به اسکان برای کل دوره اقامت
اتباع غیر ایرانی ساکن در ایران
مجوز اقامت در ایران که پس از اتمام ویزای درخواستی هنوز حداقل سه ماه اعتبار داشته باشد
افراد زیر سن قانونی
1 - رضایت نامه ی دارنده حق حضانت و با قیم، در صورتیکه خردسال به تنهایی و یا به همراه تنها یکی از والدین سفر کند 2 - درصورتیکه کودکان محصل، خارج از زمان تعلیقات مدارس ایران سفر کنند، باید موافقت واجازه کتبی مدرسه ارائه شود
مدارکی که برخی مقامات و یا افراد خاص می بایست ارائه نمایند
1 - اعضای کابینه دولت، مجلس یا دیگر نهادهای حکومتی یادداشت رسمی، حکم خدمت یا گواهی کار و یا مدرک رسمی دیگر 2 - کارمندان سفارت، کنسولگری یا نمایندگی سازمان ملل با کمیته سازمان ملل با کمیته های رسمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حکم خدمت یا گواهی کار از طرف کارفرما
دفتر اسناد رسمی
حکم انتصاب یا گواهی کار
اعضای اتحادیه ها و کانون های تخصصی
عضای اتحادیه ها و کانون های تخصصی )پزشکان، جراحان، دندان پزشکان، داروسازان، وکلی حقوقی، معماران و اعضای خانواده آنها( گواهی اتحادیه تخصصی
قضات
حکم انتصاب یا گواهی کار از طرف وزارت دادگستری
کارمندان رده باالی دولتی
کارمندان رده باالی دولتی یادداشت رسمی یا حکم انتصاب نهاد مربوطه
پرسنل دانشگاهی
پرسنل دانشگاهی )پرسنل علمی، اساتید، مدرسان، مدیران، روسای دانشکده ها، روسای دانشگاه ها( حکم انتصاب یا گواهی کار از طرف دانشگاه
پرسنل ارتش، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای نظامی
یادداشت رسمی، حکم انتصاب یا گواهی کار از طرف اداره مسئول
روزنامه نگاران
کارت خبرنگاری، گواهی کار در انتشارات و یا در رسانه مربوطه
ورزشکاران
گواهی از فدراسیون ورزشی ایرانی با اعلم تاریخ عضویت و رده ورزشی مثلا حرفه ایی آماتور و ایا مدارکی مبنی بر شرکت در مسابقات رسمی ملی و یا بین المللی در مورد اعضای تیم های ملی: تاییدیه ی کمیته ملی المپیک
هنگام درخواست ویزا، همواره باید مدارک را به باجه بخش ویزا ارائه دهید