پرندیس

03132733370

تورهای ویژه بهار

با پرندیس مقاصد جدیدی را تجربه کنید. سفرهایی با کیفیت و هزینه ای مناسب که همیشه در خاطرتان خواهد ماند
پاریس بهار

فرانسه / 5 روز

4 شب پاریس
690 یورو + پرواز
29 فروردین ، 26 اردیبهشت
اسپانیا بهار 401

اسپانیا 5 روز

4 شب بارسلون
690 یورو + پرواز
29 فروردین ، 26 اردیبهشت
سويیس بهار 1401

سوئیس 5 روز

4 شب زوریخ
990 یورو + پرواز
29 فروردین ، 26 اردیبهشت
پاریس بهار 1401

فرانسه 5 روز

4 شب پاریس
790 یورو + پرواز
12 اردیبهشت ، 12 خرداد
تورهای اسپانیا 1401

اسپانیا 5 روز

4 شب بارسلون
790 یورو + پرواز
12 اردیبهشت ، 16 خرداد
سوییس 401

سوئیس 5 روز

4 شب زوریخ
1090 یورو + پرواز
12 اردیبهشت ، 12 خرداد
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner