فرانسه

اصفهان

(

شروع تور

)

فرودگاه بین المللی شهید بهشتی (IFN)
فرودگاه بین المللی حمد (DOH)
قطر
ECONOMY
بار مجاز 20 کیلو
ساعت حرکت
4:50
مدت سفر
1:45
دوحه

(

1:55
انتظار

)

فرودگاه بین المللی حمد (DOH)
فرودگاه بین المللی شارل دوگل (CDG)
قطر
ECONOMY
بار مجاز 20 کیلو
ساعت حرکت
7:55
مدت سفر
7:00
پاریس

(

اقامت

)

فرودگاه بین المللی شارل دوگل (CDG)
فرودگاه بین المللی حمد (DOH)
قطر
ECONOMY
بار مجاز 20 کیلو
ساعت حرکت
16:05
مدت سفر
6:25
دوحه

(

2:10
انتظار

)

فرودگاه بین المللی حمد (DOH)
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی (IFN)
قطر
ECONOMY
بار مجاز 20 کیلو
ساعت حرکت
1:35
مدت سفر
1:45

لیست هتل ها

فرانسه
icon--grade-4star
..
با صبحانه
tth_breakfast
تعداد شب
6
دو تخته
یک تخته
سه تخته
کودک
کودک بدون تخت
نوزاد

از چه مکان هایی بازدید می‌کنیم؟

میدان شارل دوگل (پاریس)
Paris-Charles de gaulle
خیابان شانزه لیزه (پاریس)
Shanze
اوپرا (پاریس)
Paris_Opera_full_frontal_architecture,_May_2009
برج ایفل (پاریس)
eiffel
میدان کنکورد (پاریس)
Place-de-la-Concorde
میدان شارل دوگل (پاریس)
Paris-Charles de gaulle
خیابان شانزه لیزه (پاریس)
Shanze
اوپرا (پاریس)
Paris_Opera_full_frontal_architecture,_May_2009
برج ایفل (پاریس)
eiffel
میدان کنکورد (پاریس)
Place-de-la-Concorde
میدان شارل دوگل (پاریس)
Paris-Charles de gaulle
خیابان شانزه لیزه (پاریس)
Shanze
اوپرا (پاریس)
Paris_Opera_full_frontal_architecture,_May_2009
برج ایفل (پاریس)
eiffel
میدان کنکورد (پاریس)
Place-de-la-Concorde
میدان شارل دوگل (پاریس)
Paris-Charles de gaulle
خیابان شانزه لیزه (پاریس)
Shanze
اوپرا (پاریس)
Paris_Opera_full_frontal_architecture,_May_2009
برج ایفل (پاریس)
eiffel
میدان کنکورد (پاریس)
Place-de-la-Concorde

پرندیس در این تور چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

ترانسفر فرودگاهی

بیمه مسافرتی

گشت شهری

راهنمای فارسی زبان

رفت
تاریخ های تور
برگشت
چهارشنبه
19 مهر 1402
چهارشنبه
26 مهر 1402