تورهای اروپا ویژه پاییز

با پرندیس مقاصد جدیدی را تجربه کنید. سفرهایی با کیفیت و هزینه ای مناسب که همیشه در خاطرتان خواهد ماند
پاریس بهار 1401

فرانسه،اسپانیا،ایتالیا 12روز

4 شب پاریس، 3 شب بارسلون، 3 شب رم،1 شب ونیز
2590 یورو+پرواز
26 دی 15 بهمن
تورهای اسپانیا 1401

اسپانیا 7 روزه

3 شب بارسلون 3 شب مادرید
1290 یورو + پرواز
6 و 16 و 27 آذر
فرانسه 1401

فرانسه ایتالیا 8 (سورنتو )

پاریس 4 شب ، سورنتو 3 شب
1890 یورو+پرواز
8 آبان 9 آذر