کوبا

1. اصل شناسنامه + کپی از تمام صفحات
2. کارت ملی + کپی
3. اصل گذرنامه با بیش از 6 ماه اعتبار .
4. دو قطعه عکس 4*3 (تمام رخ جدید با زمینه روشن.)
اگر بیش از 6 ماه از تاریخ صدور پاسپورت گذشته است؛ عکستان باید متفاوت از عکس پاسپورت باشد .
5. گواهی تمکن مالی و پرینت یک ماهه حساب بانکی با حداقل موجودي 150 میلیون تومان براي هر نفر به زبان انگلیسی.
6. گواهی اشتغال به کار به زبان فارسی با قید سِمت و درآمد به همراه ترجمه (غی ررسمی).
گواهی اشتغال به کار شما می بایست در 1 ماه اخیر صادر شده باشد .
7. تعهد محضري با مضمون زیر به زبان فارسی و ترجمه (غیر رسمی ) این تعهد در دارالترجمه:
اینجانب………… با شماره ملی………… و شماره پاسپورت………… با نیت گردشگري، قصد سفر به کشور کوبا را دارم. بدین وسیله متعهد میشوم در طول مدت اقامت خود در آن کشور از انجام هرگونه عمل غیرتوریستی خودداري و پیش از پایان مهلت مندرج در ویزا، کشور کوبا را ترك نمایم.
تعهد محضري خانواده ها می تواند به صورت گروهی باشد. در این صورت لازم است نام، نام خانوادگی، شماره ملی و شماره پاسپورت کلیه اعضاي خانواده در نامه تعهد درج شود .
8. کپی سند ملکی (در صورتی که سندي به نام متقاضی است )
9. بیمه مسافرتی
10 . رزرو هتل براي تمام مدت سفر
11 . رزرو بلیط رفت و برگشت پرواز
12 . پرداخت مبلغ 115 یورو هزینه انجام خدمات و دریافتی سفارت کوبا
13 . کپی از کارت معتبر واکسن کووید (دو دوز )
14 . کپی از ویزاهاي معتبر قبلی (ویزاي آمریکا، کانادا، شنگن، مکزیک، روسیه، چین، برزیل و…)
* ترجمه غیر رسمی: ترجمه اي که توسط دارالترجمه رسمی انجام میشود اما نیازي به تائید وزارت دادگستري و وزارت امور خارجه ندارد. .