کرواسی

1.تکمیل فرم درخواست ویزاي کرواسی
2.گذرنامه با اعتبار حداقل 3 ماه بعد از خروج از کرواسی و حداقل دو صفحه خالی براي صدور ویزا
3.یک قطعه عکس 3.5*4.5 (عکس ها باید تمام رخ، با زمینه سفید، بدون عینک، بدون لبخند و حتماً جدید باشند).
4.گواهی اشتغال به کار با ذکر نوع کار و سمت، حقوق، مدت زمان اشتغال و مدت زمان مرخصی فرد با ذکر این تعهد که فرد متقاضی بعد از مراجعت از کرواسی در سمت خود محفوظ خواهد ماند (به زبان انگلیسی)
5.ترجمه انگلیسی شناسنامه
6.گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی
7.پرینت 3 ماه گردش آخر حساب بانکی
8.اصل ضمانتنامه از طرف شخص دعوت کننده یا کپی (چنانچه اصل آن به وزارت امورخارجه کرواسی ارسال شده باشد).
9.بیمه نامه مسافرتی معتبر براي کرواسی و کل دوره اقامت متقاضی در کرواسی و با پوشش هزینه هاي پزشکی تا سقف سی هزار یورو
10 .رزرو بلیط رفت و برگشت
11 .رزرو هتل
12 .سند مالکیت در صورت وجود (به زبان انگلیسی)
•مقامات (دارندگان گذرنامه معمولی ٬ شامل گذرنامه سیاسی و خدمت نمیباشد): گواهی انتساب یا اشتغال به کار و آخرین فیش حقوقی
•کارمندان: گواهی اشتغال به کار یا قرارداد استخدام اخیر+ فیش حقوقی سه ماه اخیر ٬ لیست بیمه تامین اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) ٬ خدمات درمانی (سازمان خدمات درمانی) یا مشابه آن یا نامه اي از کارفرما با ذکر توضیحات مبنی بر علت عدم ارائه این مدرك
•تجار: گواهی ثبت نام تجاري (براي مثال پروانه تجارت یا گواهی از سازمان رسمی تجارت) و عضویت در تامین اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) ٬ خدمات درمانی (سازمان خدمات درمانی) یا مشابه آن در صورت داشتن شرایط
•مدیران و سهامداران شرکتهاي ایرانی: معرفی نامه اي که توسط نماینده قانونی امضا گردد مبنی بر تائید دفتر یا وضعیت متقاضی ٬ اثبات وجود این شرکت در ایران (روزنامه رسمی شرکت) ٬ تایید سمت چنانچه در روزنامه رسمی ذکر نشده باشد.
•هنرمندان: گواهی عضویت در یکی از انجمن هاي رسمی هنرمندان (براي مثال خانه سینما ٬ خانه عکاسی و غیره) یا اثبات فعالیت هاي حرفه اي هنري قبلی (نمایشگاه ٬ جشنواره و غیره) و لیست بیمه تامین اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) ٬ خدمات درمانی (سازمان خدمات درمانی) یا مشابه آن در صورت داشتن شرایط
•بازنشستگان: گواهی دریافت حقوق بازنشستگی
•دانش آموزان و افراد زیر سن قانونی : مدارك مربوط به وضعیت اجتماعی یا اشتغال پدر و مادر (در صورت داشتن) و گواهی اشتغال به تحصیل