ژاپن

توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارك اضافه می باشد
مدارك مورد نیاز:
1- گذرنامه متقاضی ویزا
2- کپی صفحه مشخصات فردي و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)
3- یک نسخه فرم تقاضاي ویزا
4-  یک قطعه عکس سایز 3.5* 4.5 با زمینه سفید

5- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستر ي
6- برنامه سفر با ذکر جزییات به انگلیسی ( با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز )
7- رزرو هتل
8- گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت، حقوق و موافقت با مرخصی ( با ذکر تاریخ )
9- ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی (حداکثر صادره در 5 روز اخیر به زبان انگلیسی سایز A4)

لطفا مدارک درخواستی را در سایز A4 و به صورت یک رو (نه دو رو) ارائه نمایید. اگر سایز اصلی مدرک A4 نیست، لطفا یک کپی از آن در سایز A4 تهیه و ارائه نمایید. (مثل گذرنامه، کارت صلاحیت و…)

(براي کلیه مدارك فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستري صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)