ژاپن

توجه: درصورت لزوم، در طول بررسی پرونده امکان درخواست مدارك اضافه می باشد
مدارك مورد نیاز:
1- گذرنامه متقاضی ویزا
2- کپی صفحه مشخصات فردي و صفحه بعد از آن (کپی صفحات 2و 3 گذرنامه)
3- یک نسخه فرم تقاضاي ویزا
4-  یک قطعه عکس سایز 3.5* 4.5 با زمینه سفید

5- کپی تمام صفحات شناسنامه متقاضی ویزا همراه با ترجمه انگلیسی رسمی با تایید وزارت دادگستر ي
6- برنامه سفر با ذکر جزییات به انگلیسی ( با ذکر تاریخ ورود و خروج و برنامه روز به روز )
7- رزرو هتل
8- گواهی اشتغال به کار با ذکر سمت، حقوق و موافقت با مرخصی ( با ذکر تاریخ )
9- ریز کارکرد سه ماه آخر حساب بانکی (حداکثر صادره در 5 روز اخیر به زبان انگلیسی سایز A4)

لطفا مدارک درخواستی را در سایز A4 و به صورت یک رو (نه دو رو) ارائه نمایید. اگر سایز اصلی مدرک A4 نیست، لطفا یک کپی از آن در سایز A4 تهیه و ارائه نمایید. (مثل گذرنامه، کارت صلاحیت و…)

(براي کلیه مدارك فارسی، ترجمه رسمی با تایید وزارت دادگستري صادره در سه ماه اخیر مورد نیاز است)

GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner