مکزیک

اصل مدارك زیر به همراه ترجمه آنها به زبان انگلیسی یا اسپانیولی را به سفارت ارائه دهید
1. گذرنامه معتبر، با داشتن حداقل 6 ماه اعتبار از زمان ورود ش ا م به مکزیک (کپی از صفحه اول و ویزاهاي قبلی).
2. ارایه فرم درخواست ویزا که براي هر متقاضی کاملا پر شده باشد. (توجه داشته باشید که حضور پدر و مادر براي افراد زیر 18 سال
الزامی است. در صورت نبود هر یک از آنها، باید ترجمه رسمی رصایت نامه محضري ارایه شود)
3X 3. یک قطعه عکس رنگی جدید (زمینه سفید و ترجیحا 4 )
4. ارایه نامه اشتغال به کار که در آن سمت، تاریخ استخدام و حقو ق ذکر شده باشد؛ ای ارایه جواز کسب و ثبت شرکت.
5. فیش هاي حقوقی 3 ماه اخیر.
6. سوابق بیمه (ارایه کد رمز الزامی است.)
7. سپرده کوتاه/بلند مدت یا گردش مالی 3 ماه اخیر ، به همراه نامه تمکن از بانک مربوطه که در آن تاریخ افتتاح حساب و مانده آن ذکر شده
باشد. در صورت درخواست ویزاي تجاري بر اساس دعوتنامه، ارایه گردش مالی 6 ماه اخیر الزامیست.
8. سند ملکی تک برگ که حداقل دو سال از ثبت آن گذشته باشد. قولنامه قابل قبول نیست.
9. رزرو بلیت رفت و برگشت و هتل (در صورت امکان)
توجه: براي اثبات روابط خانوادگی وابستگان مالی (فرزند، همسر،…)، ارایه ترجمه رسمی شناسنامه ي هر یک از افراد و عقدنامه الزامی است.
فرزندان بالاي 18 سال می توانند از حمایت مالی والدین استفاده کنند مشروط بر ارایه گواهی اشتغال به تحصیل در دانشگاه.