تور هند 1401
تور هند 7 شب
3 شب دهلی ، 2 شب آگرا ، 2 شب جیپور
30 اردیبهشت تا 31 خرداد
17995000