تورهای اروپا ویژه زمستان

با پرندیس مقاصد جدیدی را تجربه کنید. سفرهایی با کیفیت و هزینه ای مناسب که همیشه در خاطرتان خواهد ماند
پاریس بهار 1401

فرانسه،اسپانیا،ایتالیا 12روز

4 شب پاریس، 3 شب بارسلون، 3 شب رم،1 شب ونیز
2590 یورو+پرواز
26 دی 15 بهمن
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner