ایتالیا

 دو قطعه عکس پرسنلی 4 × 3.5 مربوط به 6 ماه اخیر با زمینه سفید بدون روتوش
 پاسپورت با اعتبار حداقل 90 روز از تاریخ در نظر گرفته شده جهت خروج از محدوده شنگن با حداقل دو برگ سفید روادید
 رزرواسیون هتل که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد. و یا دعوت نامه توریستی (اختیاری) مطابق نمونه موجود:
https://www.ckgsir.com/type-of-visa به همراه کپی کارت شناسایی دعوت کننده:
 شهروندان ایتالیایی: کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر
 شهروندان خارجی مقیم ایتالیا: اجازه اقامت با اعتبار حداقل یک ماه از تاریخ خاتمه ویزا درخواستی
 کپی صفحه اول پاسپورت و کپی ویزاهای شنگن (با مهرهای ورود و خروج)، آمریکا و انگلستان (در صورت دارا بودن)
 ترجمه اجازه خروج محضری با مهر دادگستری و وزارت امورخارجه (فقط برای افراد زیر 18 سال که در لحظه تشکیل پرونده با یکی از
والدین درخواست ویزا داده باشد)
 ترجمه مدارک شغلی به زبان ایتالیایی یا انگلیسی. مدارک مورد قبول بسته سمت متقاضی، عبارتند از:
الف) مدیران و اعضای هیئت مدیره شرکت:
 آگهی تأسیس یا تغییرات شرکت مذکور به همراه نام ثبت شده متقاضی در آن مربوط به 3 سال اخیر
 در صورت عدم وجود آگهی تغییرات شرکت مذکور مربوط به 3 سال اخیر، شخص متقاضی موظف به ارائه گواهی معتبر از اداره ثبت مبنی بر ادامه فعالیت شرکت علیرغم عدم ثبت تغییرات ،میباشد.
ب) مشاغل آزاد:
 پروانه کسب معتبر/ کارت مباشرت و یا کارت بازرگانی معتبر
ج) کارمندان:
 سابقه بیمه حداقل 6 ماه اخیر یا کارت پرسنلی صادره توسط سازمان دولتی یا نیمه دولتی مربوطه یا حکم کارگزینی معتبر
 اختیاری: معرفی نامه
 مدارکی دال بر تمکن مالی فرد: پرینت ریز حساب جاری بانکی مربوط به 3 ماه اخیر یا حساب سپرده به انگلیسی با مهر و امضای بانک
اختیاری: سند ملکی
 ترجمه رسمی تمامی صفحات شناسنامه به زبان ایتالیایی یا انگلیسی
 کپی بیمه مسافرتی معتبر که میبایست حداقل سفر اول متقاضی را پوشش دهد.
 کپی رزرو بلیط هواپیما و یا بلیط خریداری شده
* اینجانب مطلع هستم درخواستهایی که به صورت ناقص ارائه شوند، با رد درخواست روادید مواجه میگردند.
* صرف ارائه مدارک کامل، مبنی بر صدور ویزا نمیباشد.
* مدارک مذکور میبایست در هنگام ارائه درخواست ویزا توسط شخص متقاضی به باجه تحویل داده شود و به هیچ عنوان نباید از پیش برای این مرکز ارسال شود.
* در صورت نیاز به بررسی بیشتر و بهتر ،ممکن است مدارک دیگری نیز از متقاضی درخواست شود.
* تمامی متقاضیان موظف به ارائه یک نسخه امضا شده از “لیست مدارک مورد نیاز” ( Check List ) به زبان انگلیسی میباشند