استرالیا

• فرم درخواست آنلاین ویزاي تکمیل شده
• اصل و کپی پاسپورت جدید
• دوقطعه عکس پاسپورت با پس زمینه سفید
• ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی به همراه ترجمه رسمی و مهر وزارت امور خارجه و دادگستري
• پرینت حساب بانکی 4 ماهه اخیر
• ترجمه رسمی فیش حقوقی، سوابق کاري و مدارك بیمه و سایر موارد نظیر کد مالیاتی، جواز کار و یا شماره ثبت شرکت (در صورت وجود)
• ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار یا تحصیل
• دعوت نامه اقوام (در صورت وجود)
• نامه تمکن مالی بانکی
• برنامه سفر کامل و موجه
• پرینت پرداخت اینترنتی هزینه ویزا
• ارائه گواهی سوء پیشینه
• مدارك چکاپ پزشکی از کلینیک هاي تائید شده سفارت
• رزرو هتل
• رزرو بلیط رفت و برگشت هواپیما مطابق با برنامه سفر
• ارائه اطلاعات و آدرس فرد دعوت کننده (در صورت وجود)
• سند ازدواج در صورت تاهل
• ترجمه سوابق بیمه تامین اجتماعی
• ترجمه سوابق بازنشستگی (در صورت وجود)