آمریکا

*گذرنامه با حداقل شش ماه اعتبار از زمان ورود به ايالات متحده آمريکا و گذرنامه های قبلی
* يک کپی از گذرنامه – صفحه حاوی عکس و صفحات حاوی اصلاحات و تغييرات .
* يک قطعه عکس ۵ * ۵ که در شش ماه اخير گرفته شده باشد با مشخصات زير:
صورت باید رو به دوربین باشد، زمینه عکس سفید و گوش ها مشخص باشند، عینک نباید نور را منعکس کند یا سایه بیاندازد، سر نباید
پوشیده باشد (مگر اینکه به دلایل مذهبی از پوشش استفاده شود).
*پرينت برگه ی تائيد وقت سفارت
* پرينت تائيد فرم پر شده 160-DS
* سند مالکيت + (ترجمه)
* سند ازدواج + (ترجمه)
*شناسنامه + (ترجمه)
*نامه تمکن مالی + گردش شش ماه اخير به زبان لاتين
* مدارک شغلی شامل آگهی تاسيس شرکت، روزنامه رسمی، آگهی تغييرات، پروانه کسب يا بهره برداری، پروانه مطب
يا نظام مهندسی، کارت پرسنلی يا بازرگانی، گواهی اشتغال ب ه کار، سوابق بيمه، فيش حقوقی
* مدرک گواهی پابان خدمت سربازی + (ترجمه)
علاوه بر موارد فوق الذکر، متقاضيان بايد موارد ذيل را در مصاحبه خود به مسئول کنسولگری توضيح بدهند:

• هدف از مسافرت، مدت زمان اقامت در ایالات متحده آمریکا، و نحوه تامین هزینه های سفر. مسئولین معمولا به دنبال اطلاعاتی
درباره تعهدات الزامی – از قبیل وابستگی های خانوادگی یا اشتغال به کار – می گردند که باعث می شوند متقاضی بعد از سفر به
ایالات متحده آمریکا به کشور خود بازگردد. با اینکه ممکن است مسئول کنسولگری درخواست ارائه مدارک نکند، اما متقاضیان می
توانند مدارک مربوطه را همراه داشته باشند تا در صورت درخواست آنها را ارائه دهند.
* بدليل محدوديت مکانی در بخش کنسولگری، فقط متقاضيان پذيرفته می شوند. از افرادی که متقاضی نيستند درخواست خواهد شد تا
بيرون از کنسولگری منتظر بمانن د .
لطفاً زودتر از 1۵ دقيقه مانده به وقت ملاقات تعيين شدۀ خود در سفارتخانه و سرکنسولگری حاضر نشويد. متقاضيان طبق ساعت ملاقات خود
اجازه ورود به بخش کنسولگری را دارد .
افراد محافظ در سفارتخانه و سرکنسولگری متقاضيان را بازرسی امنيتی می کنند. اگر متقاضيان کيف های بزرگ و لوازم الکترونيکی(از جمله
تلفن همراه، راديو، لپ تاپ، دوربين های عکاسی و فيلم برداری، آی پاد و غيره) همراه داشته باشند، اجازه ورود به سفارتخانه يا سرکنسولگری
را نخواهند داشت. متقاضی بايد اين لوازم را در خارج از بخش کنسولگری تحويل بدهد و پس از اتمام مصاحبه آنها را دريافت کند. در سفارتخانه
و سرکنسولگری محيطی برای نگهداری اين لوازم وجود ندارد و آنها مسئوليت خسارت يا مفقود شدن لوازم شخصی را بر عهده نمی گيرند .